LAHDEN REUMAYHDISTYS RY

Tiedotteita

Suomen Reumaliitto ottaa kantaa erikoislääkärikoulutukseen

28.8.2013

Suomen Reumaliitto on ollut pitkään huolissaan reumatautien erikoislääkäritilanteesta. Liitto on antanut erikoislääkärikoulutuksen järjestämisesityksistä pyydetyn lausunnon 28.8.2013.

Suomen Reumaliiton lausunto on luettavissa liiton kannanotoissa. 

12. syys, 2013