LAHDEN REUMAYHDISTYS RY

Tiedotteita

Järjestöt päivittivät pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvaoppaan

Pitkäaikaissairaiden sosiaaliturvaopas on saanut uudet verkkosivut, jotka löytyvät vanhasta osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva laajasti. Oppaan on koonnut viisitoista kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä.

Järjestöjen tavoitteena on  tehdä sosiaaliturvaa tunnetuksi ja opastaa palvelujen käyttöön. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjaukseem ja neuvontaan. Oppaan tiedoista hyötyvät myös palveluja tarvitsevat kansalaiset ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Oppaan lähteitä ovat julkiset asiakirjat sekä asiantuntijatiedot. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Julkaisun on kirjoittanut 15 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat. Uutena järjestönä Eläkkeensaajien Keskusliitto.                                            

Otamme mielellämme vastaan palautetta.
Palautetta voi lähettää mm. osoitteella

Oppaan löydät täältä

1. helmi, 2016