LAHDEN REUMAYHDISTYS RY

Tiedotteita

B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi on maksuton perusterveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että terveyskeskuksessa laadittava lääkärintodistus tai -lausunto on maksuton silloin, kun sitä tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi. Tällöin on kyseessä sairauden hoitoon liittyvä todistus, josta terveyskeskukset eivät saa periä maksua

Valtioneuvoston asetuksella säädetään lääketieteellisin perustein vaikeiksi tai pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista korvataan 65 tai 100 prosenttia. Kela päättää kriteerit, joiden on täytyttävä, jotta lääkkeiden erityiskorvaaminen on lääketieteellisesti perusteltua. Potilas tarvitsee lääkärinlausunnon, jolla hän voi osoittaa Kelalle lääkehoidon tarpeensa ja saada lääkkeensä erityiskorvattuina.

Erilaisten maksujen perimiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen on asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta tarpeellista.

Linjauksella ei ole vaikutusta erikoissairaanhoidon yhteydessä annettujen lääkärintodistusten tai -lausuntojen maksullisuuteen tai muihin tarkoituksiin annettujen B-lausuntojen maksuttomuuteen. Kunta saa periä maksuja terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausunnoista silloin, kun ne eivät liity potilaan hoitoon.

9. marras, 2016